Escritos,historias y locuras.

jueves, 17 de noviembre de 2016

LOS VIVOS...LOS MUERTOS....

LOS VIVOS...LOS MUERTOS...

(En tres idiomas.El poema original en castellano y ambas traducicones son  de mi autoría)

A szenvedés könnyű....
Én csalt a halál sokszor.....
ES tan fácil sufrir!
Basta una herida.
La que hicieron en mí como navajas
Una miseria de centurias frías.
EStan fácil sufrir,amigo mío!
Si es que amigo es palabra permitida
Para ser pronunciada por mi boca
Vuelta de un tajo cueva de mentiras.
Sufrir es como un perro que se muerde
Para sentir la herida más profunda:
Es lacerante grito que en la noche
El pavor de los vivos aún inunda.
Los no vivos vagamos en la bruma
Como espectros de pena merecida;
Nos persigue la blanda,nívea espuma
De otra sombra feroz y malnacida.
Es la antigua pureza de las almas,
Es el corazón desmesurado,
Es la prístina voz de los dolores,
Es la agonía de un pobre desalmado.
Yo no puedo morir!
Síganme en vano
Quienes quieren probar la roja estela
Que voy dejando en tambaleante paso.
Mas jamás de rodillas!Aún penando
Siente mi orgullo antiguo la memoria
De un cielo inexistente,atroz,negado.
No.Jam's de rodillas,aunque el nombre
DE caballero tuve,y de cristiano.
Una alfanje de luna me acompaña
Recordando querellas de otros tiempos
Felices y terribles como el caos.
Y en la mano tendida que me lleva
A este vagabundear sin fin ni causa
SE estrella el sueño de la muerte eterna.
Adiós,adiós...viandante que me invocas
Con la curiosidad mortal que mata.
Adiós,adiós....Pues todo se me niega
Seguiré entre la niebla .Luz de nata
En el cielo se irá con los pesares
Que turban tu destino.
Yo entretanto,que no puedo morir
(sufrir es fácil!)
Perseguiré el perdón de mi destino.
Mas todo será en vano
(Sangre y lodo)
Y en la nada
Disolveré yo mismo mi camino.


A szenvedés könnyű ....
Én csalt halal sokszor ... ..
It 's so easy to suffer!
Just a wound.
Which they made on me ,like the razor,
A cold misery of centuries.
They are easy to suffer, oh,my friend!
If the words"oh,my friend" are still allowed
To be delivered by my mouth
Turned back of a cave,the saddest pit of lies.
Suffering is like a dog biting itself
To feel the deepest wound:
It's like a poignant cry amongst the night
The fear of living still flooded. by their might.
Nonliving wander always in the fog
As spectra of retribution;
We pursued the soft, snow-white foam
Born from the miscarriage of another fierce and shadowy presence.
It's the ancient purity of the souls,
It's the excessive,un measurable heart,
It's the pristine voice of deeper pain,
It's Orly the agony of a poor soulless one.
I cannot die!
The follow me in vain..
Those who want already try the profound trail.
I'm leaving unsteadily.
But never on my knees! Still grieving,
I may feel my old pride memories
Of a now nonexistent life.,that an atrocious heaven denied.
No.I'll nevero n my knees., although the name
OF a Knight night I had once , and of Christian one.
A scimitar of moon ,always with me
Recalling quarrels of the past
Looks so happy and terrible like the chaos.
And in the outstretched hand that leads me
Into this wandering without purpose or cause
It crashes the dream of an eternal death.
Farewell. ... You already invoke me,oh, passer
With the curiosity that deadly kills the guilty.
Goodbye, goodbye ... Peace refuses me.
I will continue amidst the fog .my trembling walk.
In heaven you 'll leave with regrets
That disturb your destination.
In the meantime, I cannot die
(Suffering is easy!)
I will pursue the unforgiveness of my destiny.
But all shall l be in vain
(Blood and mud)
And nowhere
I shall dissolve into it my way of nothing    


A SZÉNVEDES KÖNNYÜ...
EN CSÁL A HALÁL SÓKSZÓR...
.
Ez ilyen egyszerű szenvedni!
Csak egy sebet.
Amelyhez engem borotva
A hideg nyomora évszázadok során.
Könnyen szenvednek, barátom!
Ha szó barátja megengedett
Által szállítandó számat
Vissza egy barlang gödör hazugság.
A szenvedés, mint egy kutya harapó
Érezni a legmélyebb seb:
Ez megrendítő kiáltás az éjszakában
A félelem az élet mindig elöntött.
Élettelen vándorol a ködben
Mivel spektrumát megtorlás;
Én folytatta a puha, hófehér habbal
Szüléttet rossz másik vad és árnyék.
Ez az ősi tisztaságát lelkek,
Ez a túlzott szív,
Az érintetlen hangja a fájdalom,
Ez a fájdalom a rossz lélektelen.
Nem tudok meghalni!
Kövess engem hiába
Azok, akik szeretnék kipróbálni a piros útvonalon
Elmegyek bizonytalanul.
A soha nem térdre! Még gyászoló
Érezd a régi büszkeségét memória
Egy nem létező, brutálisabb mennyország tagadta.
Nem.Jam térde, bár a név
Knight volt, és keresztény.
A szablya hold velem
Emlékeztetve veszekedések a múlt
Boldog és rettenetes, mint a káosz.
És a kinyújtott kéz ez elvezet
Ez a vándorlás céltalan és ok
Ő összeomlik az álom az örök halál.
Viszlát,viszlát. ... akkor hivatkozhat rám passzoló
És a kíváncsiság, hogy megöli halálos.
Viszlát, viszlát ... nos, ott nem hajlandó velem
Én továbbra is a köd .Fény krém
A mennyben fog távozni sajnálja
Hogy zavarja a környéken.
Közben nem tudok meghalni
(A szenvedés egyszerű!)
Én továbbra is folytatja a bocsánatát sorsom.
A minden hiábavaló lesz
(Vér és sár)
És sehol
Én feloldódik az én utam.

Publicar un comentario